Rewind Happy Ending

Ut ur det osynliga fängelset med Växtkraft Thai

Växtkraft Thai är ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden som stärker kvinnor inom thaimassagebranschen. Utgångspunkten är att vi ska få bukt med arbetsrelaterad och sexuell exploatering och därmed förbättra arbetsmiljön och minska utsatthet.

Växtkraft Thai består av fem hörnpelare:

  • Besök på salonger; inventering av behov, kunskapshöjning, stöd och nätverksbyggande mellan arbetsplatser och kvinnor.
  • Coaching kopplat till konceptet ”Kvinnor emellan”; erfarenhetsutbyte, självutveckling och empowerment. 
  • Erbjudanden kopplade till förbättrad ekonomi och självförsörjning; utbildningar, kompetensutveckling och samarbeten för att pröva nya yrkesroller och utveckla nya tjänster.
  • Brobyggande aktiviteter och ökat samarbete mellan myndigheter, näringsliv och organisationer.
  • Aktiviteter för att arbeta bort efterfrågan på ”sexköp” och annan brottslighet i branschen.

Redan under 2019 tog Realstars fram verktyg som stöd till yrkesverksamma inom branschen med stöd av Jämställdhetsmyndigheten. Vi tog fram en rapport samt en film och en märkning som lanserades under hösten 2019. 

  • Rapporten, Sexhandel och thaimassagesalonger, kan du läsa här.
  • Filmen ”We don’t welcome sex purchase” redogör för sexhandeln som sker på thaimassagesalonger genom att vi intervjuat olika personer såsom polis, representanter från branschen och organisationer som ger stöd. Filmen ger även stöd och tips till de kvinnor som blir utsatta. Länk till filmen finns här.
  • Märkningar: Efter dialog med salonger har Realstars tagit fram märkningar som ”We don’t welcome sex purchase” som kan användas på thaimassagesalongerna, på deras hemsidor samt sociala medier.