Rewind Happy Ending

Kajsas Happy Ending

Här kan du läsa Kajsas variant av ett riktigt Happy Ending. Tillsammans tar vi makten över ordet tillbaka till dess riktiga betydelse – var med oss du också och maila ditt bidrag till mitthappyending@happy-ending.se

“När jag efter timmar av övande äntligen klarar av att spela det musikstycke jag så länge har önskat kunna spela.”