Rewind Happy Ending

Sofias Happy Ending

Här kan du läsa Sofias variant av ett riktigt Happy Ending. Tillsammans tar vi makten över ordet tillbaka till dess riktiga betydelse – var med oss du också och maila ditt bidrag till mitthappyending@happy-ending.se

“För mig innebär det inte att allt är som på film där vi ser “live happily ever after”. För mig är det småsakerna. Att komma hem tryggt varje kväll och veta att de man älskar är säkra och mår bra. Det är också tryggheten i att se hur en omgivning har möjligheten och förutsättningarna att få växa upp.”