Rewind Happy Ending

Susanns Happy Ending

Här kan du läsa Susanns variant av ett riktigt Happy Ending. Tillsammans tar vi makten över ordet tillbaka till dess riktiga betydelse – var med oss du också och maila ditt bidrag till mitthappyending@happy-ending.se

“Mitt Happy Ending är när människor som befinner sig i utanförskap, hemlöshet, arbetslöshet, psykisk ohälsa m.m. hittar en väg tillbaka. För mig är det höjden av lycka.”