Rewind Happy Ending

Reclaima Happy Ending!

Ibland förskjuts betydelsen av ett ord eller begrepp, som “happy ending”. Att sedan försöka återerövra den ursprungliga betydelsen är svårt av olika anledningar. Realstars har pratat om hur man ”reclaimar” ord med två språkexperter och en filosof.

Språkvårdare Maria Bylin

Maria Bylin arbetar som språkvårdare på Institutet för språk och folkminnen. Hon menar att det komplicerat att återta betydelsen av ett ord.
– Det finns svårigheter. Orden är inget man själv rår över utan de ingår i en stor språkgemenskap. I detta fall vill ni ta bort den negativa aspekten av ”happy ending”. Då måste man ta makten över ordet. Betydelsen kan försvagas i en grupp men samtidigt leva kvar i en annan grupp, säger Maria.
Hon söker i Mediearkivet Retriever bland dagspress och får fram cirka 1300 träffar på “happy ending”, respektive ungefär 4000 på “happy end”. Varför statistiken visar ett tydligt övertag för “happy end” kan bero på många olika faktorer. Dels används ett annorlunda språkbruk i tidningar jämfört med talspråk, dels också att “happy end” är den svenska varianten av det engelska begreppet “happy ending”.
– Detta kan bero på att “happy end” passar bättre in i svenska språket med böjningar, säger Maria.
Hon konstaterar även att “happy ending” varken finns med i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) eller Svenska Akademiens ordbok (SAOB), något som antagligen beror på att uttrycket inte är svenskt. I Svensk ordbok finns ordet med och har betydelsen lyckligt slut, särskilt i film eller roman. Ordet är belagt sedan 1940-talet och kommer från det engelska uttrycket “happy ending” med samma betydelse.

Filosofiprofessorn Jonna Bornemark menar att Svenska Akademien generellt är vaksamma mot engelska uttryck och poängterar att ordet ”reclaima” inte heller finns med.

Filosofiprofessor Jonna Bornemark

– Sexuella uttryck, och ännu mer så kriminella uttryck, tar ofta lång tid att bli officiella eftersom de hör till samhällets skuggsida, säger Jonna.
Ordet måste användas i nya sammanhang och på nya sätt menar hon.
– Man ger det en explicit ny innebörd. Jag har ibland gjort listor på ord jag vill bli av med, ord jag vill ”reclaima” och nya ord som behöver skapas. På så sätt kan man vara medveten om hur man använder centrala ord och varför, säger Jonna.

Ordet ”bög” är ett positivt exempel på ett ord som reclaimats, även om det fortfarande används som skällsord.
– Bögarna tog makten över ordet och använde det om sig själva. Ordet fick då en annan, mer positiv laddning. Men detta skulle inte vara möjligt utan de senaste decenniernas samhällsförändring till det bättre för minoritetsgrupper. Numera vill vi själva bestämma vad vi vill bli kallade, säger Maria Bylin.

Maria hänvisar till Mats Landqvist, som är professor på Institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola. Begreppet “happy ending” har inte ingått i hans studier, som mest handlat om benämningspraktiker om diskriminerade grupper och personer.

Professor Mats Landqvist

– Reclaiming är en del av en politisk strategi, som syftar mot att förändra attityder mot en grupp genom att försöka skapa en positiv betydelse på ett nedsättande uttryck, som ”bög” var före 1980-talet. Men ”bög” kan fortfarande användas nedsättande, säger Mats.
Han menar att reclaiming är ovanligt och har att göra med att ord används olika och med olika laddning i olika situationer, av olika grupper. Det blir svårt att som enskild grupp av aktivister och språkbrukare bestämma vad ett visst ord ska betyda för alla.
Jonna tycker att ordet ”funkis” är lyckat exempel, eftersom det innebär en omformulering från ”funktionshindrad” och med hjälp av den kraften kunde ändras från negativ laddning till positiv. Hon uppskattar även Realstars kampanj om Happy Ending.

– Trafficking har en fruktansvärd och fruktansvärt lång historia bakom sig. Nu finns kraften att göra en sådan här kampanj och ladda om grundläggande begrepp för att få syn på vems perspektiv de är skrivna ifrån, säger Jonna.

Med Realstars kampanj om Happy Ending vill vi se en återspolad form av Happy Ending, till dess ursprungliga betydelse. Det vill säga ett lyckligt slut. Ett Happy Ending där thaimassage är thaimassage och inget annat. Ett Happy Ending där alla hjälps åt att motverka normalisering och köp av sexuell tjänst. Ett Happy Ending mot en medmänskligare värld.